Зареждам...
Втора новина
24.07.2019

 

 

Втора новина

Сдружение „БК „Виктори““ набира младежи за участие в младежки обмен „Бъди активен, бъди умен, развий потенциала си! Vol. 2“, номер 2019-1-BG01-KA105-061894, финансиран от програма Еразъм +. Проектът ще се реализира през месец май 2019 в град София. Търсят се 15 мотивирани младежи на възраст 17 – 25 години. Допълнителни критерии, на които участниците следва да отговарят:

• мотивация на участие и желание за общуване в междукултурна среда,

• мотивация да развитие на предприемачески качества и умения,

• желание за участие в социални процеси и намиране на решения за промяна.• имащи затруднения при намирането на постоянна работа,

Моля, ако сте мотивирани за участие и отговаряте на горепосочените критерии се свържете с нас на:

https://www.facebook.com/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1Victory-badminton-club-1269929883074995/

или

ivazheliazkova@gmail.com

 

Новини / виж всички
10.02.2021
  На 28.01.2021 г. “НОРД СПОРТ“ ЕООД  получи финансова подкрепа по проект  № BG16RFOP002-2.095 – 2865 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от...
24.07.2019
Трета новина Сдружение „БК „Виктори““ успешно реализира младежки обмен младежки обмен „Бъди активен, бъди умен, развий потенциала си! Vol. 2“,...
24.07.2019
    Втора новина Сдружение „БК „Виктори““ набира младежи за участие в младежки обмен „Бъди активен, бъди умен, развий потенциала си! Vol....
19.07.2019
Сдружение „БК „Виктори““ има удоволствието да ви съобщи, че спечели проект „Бъди активен, бъди умен, развий потенциала си! Vol. 2“. Проектът е...