Зареждам...
Сдружение „БК „Виктори““ има удоволствието да ви съобщи, че спечели проект „Бъди активен, бъди умен, развий потенциала си! Vol. 2“.
19.07.2019

Сдружение „БК „Виктори““ има удоволствието да ви съобщи, че спечели проект „Бъди активен, бъди умен, развий потенциала си! Vol. 2“. Проектът е съфинансиран от програма Еразъм +. Проектът е младежки обмен с участието на младежи от България и Гърция. Ще се проведе в град София в периода 01.05.2019 – 31.07.2019 година.

Основни цели на проекта:

Създаване на условия за успешна професионална реализация и личностно развитие на младежи от България и Гърция, чрез изграждане на лидерски качества, усвояване на знания и умения за младежкото предприемачество и чрез повишаване на гражданското им самосъзнание и активност.

Специфични цели:

1. Насърчаване на предприемаческото и креативното мислене и генериране на иновативни решения в полза на личностното развитие и местната младежка общност

2. Изграждане на капацитет у младежите за активно гражданско участие, чрез повишаване на знанията им за гражданството на ЕС и човешките права, произтичащи от него.

3. Повишаване на разпознаваемостта на европейските програми и възможности, които подкрепят младите хора в борбата с безработицата на Европейско ниво

4. Популяризиране на неформалното образование, като инструмент за пълноценно включване на младежите в съвременния пазар на труда.

5. Обмяна на опит между младежи от различни европейски страни, имащи сходни проблеми в професионалната си реализация

6. Изграждане на мрежи за обмяна идеи и образователни възможности между младежи и професионални общности

7. Създаване на трайни партньорства и надграждане на административен и организационен капацитет.

 

 

 

 

Новини / виж всички
10.02.2021
  На 28.01.2021 г. “НОРД СПОРТ“ ЕООД  получи финансова подкрепа по проект  № BG16RFOP002-2.095 – 2865 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от...
24.07.2019
Трета новина Сдружение „БК „Виктори““ успешно реализира младежки обмен младежки обмен „Бъди активен, бъди умен, развий потенциала си! Vol. 2“,...
24.07.2019
    Втора новина Сдружение „БК „Виктори““ набира младежи за участие в младежки обмен „Бъди активен, бъди умен, развий потенциала си! Vol....
19.07.2019
Сдружение „БК „Виктори““ има удоволствието да ви съобщи, че спечели проект „Бъди активен, бъди умен, развий потенциала си! Vol. 2“. Проектът е...