Зареждам...
Сдружение „БК „Виктори““ успешно реализира младежки обмен
24.07.2019

Трета новина

Сдружение „БК „Виктори““ успешно реализира младежки обмен младежки обмен „Бъди активен, бъди умен, развий потенциала си! Vol. 2“, номер 2019-1-BG01-KA105-061894, финансиран от програма Еразъм +. Проектът се реализира в рамките на 10 дни в периода 09.05.2019 – 18.05.2019. В обмена взеха участие 30 млади от България и Гърция, както и 4 лидери.

В рамките на проекта успяхме да постигнем следните резултати:

• насърчаване и формиране на предприемаческа култура у младите хора;

• развитие на инициативността и повишаване на мотивацията на участниците за самостоятелна работа и индивидуална реализация;

• подкрепа и насърчаване на предприемаческо мислене и гъвкавост при стартирането и управлението на бизнес в специфични ситуации;

• осигуряване на знания и добри практики при работа с европейски проекти и оперативните програми;

• повишаване на информираността за алтернативни, иновативни и различни бизнес, предприемачески и социални идеи;

• осигуряване на условия и база за създаването на активен диалог между младежи и представители на местната власт, организации и компании с богат опит в сферата и изграждане на своеобразен мост между поколенията;

• подобряване на степента на ориентираност, информираност и мотивираност за самостоятелен бизнес или за предприемчивост в съществуващи организации;

• положително влияние за придобиването и развитието и надграждането на меки умения като презентиране, участие в дискусии , аргументиране, работа в екип и управление на време необходими им за пазара на труда.

Новини / виж всички
24.07.2019
Трета новина Сдружение „БК „Виктори““ успешно реализира младежки обмен младежки обмен „Бъди активен, бъди умен, развий потенциала си! Vol. 2“,...
24.07.2019
    Втора новина Сдружение „БК „Виктори““ набира младежи за участие в младежки обмен „Бъди активен, бъди умен, развий потенциала си! Vol....
19.07.2019
Сдружение „БК „Виктори““ има удоволствието да ви съобщи, че спечели проект „Бъди активен, бъди умен, развий потенциала си! Vol. 2“. Проектът е...
31.05.2018
The project is implemented with the support of the Erasmus + Programme of the European union between January - December, 2018. Overview The aim of this project is to gather together the experience of three badminton clubs in neighboring countries (Bulgaria, Greece, Romania) in the fields...