Зареждам...
Ранглиста на ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЕВРОПА

 

 

Ранглиста по бадминтон на

ТЪРГОВСКИ  ЦЕНТЪР  ЕВРОПА

НАГРАДЕН ФОНД  8 000 лв.

 

ПРАВИЛНИК

 

   Всички турнири за ранглиста по бадминтон на зала „Европа“ се провеждат в бадминтон зала „Европа“ гр. София,бул.“Искърско шосе“,№ 7

Търговски център „Европа“, сграда 1.

Ранглистата се води за период от една календарна година.

Турнирите са открити и в тях могат да участват всички, отговарящи на условията на ранглистата.

Ранглистата по бадминтон се състои от четири нива – Първо, Второ, Трето и Четвърто.

 

І. Право на участие по нива и дисциплини:

 

     Целта на разпределение по нива на участниците е да играят равностойни  състезатели. Участниците трябва да преценят своите способности. Разчитаме на Честна Игра.

 

1. Първо ниво:

 • Мъже единично /МЕ/ - Елитни състезатели.
 • Жени единично /ЖЕ/ - Елитни състезатели.
 • Мъже двойки /МД/ - Елитни състезатели.
 • Жени двойки /ЖД/ - Елитни състезатели.
 • Смесени двойки /СмД/ - Елитни състезатели.

Могат да играят всички, подготвени за това ниво.

 

2. Второ ниво:

 

 • Мъже единично /МЕ/ - Състезатели – ветерани, любители – напреднали.
 • Жени единично /ЖЕ/ - Състезатели – ветерани, любители – напреднали.
 • Мъже двойки /МД/ - Състезатели – ветерани, любители – напреднали, двойки съставени от състезател и любител.
 • Жени двойки /ЖД/ - Състезатели – ветерани, любители – напреднали, двойки съставени от състезател и любител.
 • Смесени двойки /СмД/ - Състезатели – ветерани, любители – напреднали, двойки съставени от състезател и любител.

 

Състезатели стартирали във второ ниво имат право да играят в отделните турнири във второ или в първо ниво.

 

2. Трето ниво:

 

 • Мъже единично /МЕ/ - Любители – ветерани;  любители, занимаващи се с бадминтон над три години; подготвителни групи деца – напреднали.
 • Жени единично /ЖЕ/ - Любители – ветерани;  любители, занимаващи се с бадминтон над три години; подготвителни групи деца – напреднали.
 • Мъже двойки /МД/ - Любители – ветерани;  любители, занимаващи се с бадминтон над три години; подготвителни групи деца – напреднали.
 • Жени двойки /ЖД/ - Любители – ветерани;  любители, занимаващи се с бадминтон над три години; подготвителни групи деца – напреднали.
 • Смесени двойки /СмД/ - Любители – ветерани;  любители, занимаващи се с бадминтон над три години; подготвителни групи деца – напреднали.

 

Състезатели стартирали в трето ниво имат право да играят в отделните турнири в трето или във второ ниво.

 

3. Четвърто ниво:

 

 • Мъже единично /МЕ/ - любители, занимаващи се с бадминтон до три години, подготвителни групи деца – начинаещи.
 • Жени единично /ЖЕ/ - любители, занимаващи се с бадминтон до три години, подготвителни групи деца – начинаещи.
 • Мъже двойки /МД/ - любители, занимаващи се с бадминтон до три години, подготвителни групи деца – начинаещи.
 • Жени двойки /ЖД/ - любители, занимаващи се с бадминтон до три години,подготвителни групи деца – начинаещи.
 • Смесени двойки /СмД/ - любители, занимаващи се с бадминтон до три години,подготвителни групи деца – начинаещи.

 

Състезатели стартирали в четвърто ниво имат право да играят в отделните турнири в четвърто или в трето ниво.

 

Един състезател има право да играе в три дисциплини/единично, двойки и смесени двойки/ само в две съседни нива.

 

Дадена дисциплина се провежда при подадени минимум четири заявени участника.

Организаторите си запазват правото при недостатъчен брой заявени участници да обединяват дисциплини и нива. Също така да коригират заявени участници, не отговарящи на подаденото ниво.

 

ІІ. Система на провеждане:

 

      Турнирите се провеждат в два дни /събота и неделя/

 1. Събота – играят се дисциплините МД, ЖД, СмД.
 2. Неделя – играят се дисциплините МЕ, ЖЕ.

Схемите ще бъдат публикувани на фейсбук страницата на бадминтон зала Европа и www.tournamentsoftware.com

     

      Играе се на групи/всеки срещу всеки/ и след групите на елиминиране.

 

ІІІ. Пера:

 

      Официални пера на Търговски Център Европа Ранглиста по бадминтон са BABOLAT.

 

 • Първо ниво се играе с тип пачи, осигурени от участниците по равно за всяка среща.

     Организаторите предоставят пера BABOLAT тип пачи както следва:

МЕ и ЖЕ за 1/2 финали и финали.

МД, ЖД и СмД за финали.

Перата се предоставят само на турнирите с награден фонд.

 • Второ, трето и четвърто ниво се играят с тип пластмасови, осигурени от организаторите. Състезател, желаещ да играе с тип пачи е длъжен да осигури такива за цялата среща.

 

ІV. Класиране:

 

     1. За ранглиста:

След изиграването на всеки турнир се начисляват точки за ранглиста.

    Води се обща ранглиста по дисциплини, като с различни цветове се отбелязват точките в отделните турнири. За първо ниво със син, за второ ниво с червен, за трето ниво със зелен цвят, четвърто ниво с лилав цвят.

 

       2. За всеки турнир.

След изиграването на всеки турнир се обявява пълно класиране по нива и дисциплини.

 

V. Награди:

 

        1. За всеки турнир:

 • Първо, второ, трето и четвърто ниво:

Заелите призови места в крайното класиране на всеки турнир получават

медали както следва:

Първо място МЕ, ЖЕ, МД, ЖД, СмД

Второ място МЕ, ЖЕ, МД, ЖД, СмД

Трето място МЕ, ЖЕ, МД, ЖД, СмД

     

        2. За четири турнира – Награден фонд 8 000 лв./по 2 000 лв. на турнир/ за Първо ниво.

   Организаторите си запазват правото при липса на достатъчно участници в Първо ниво да преразпределят Наградния фонд в други нива за следващите турнири.

 

       3. За ранглиста:

Заелите призови места в крайното класиране на ранглистата получават предметни награди както следва:

Първо място МЕ, ЖЕ, МД, ЖД, СмД

Второ място МЕ, ЖЕ, МД, ЖД, СмД

Трето място МЕ, ЖЕ, МД, ЖД, СмД

 

 

VІ. Финансови условия:

 

Участниците заплащат входна такса за всеки турнир 30.00 лв.

Организаторите осигуряват за всеки турнир лекар, награди.

Разпределение на награден фонд:

 

 

МЕ

ЖЕ

МД

ЖД

СмД

1 място

200 лв

160 лв.

300 лв

240 лв.

260 лв.

2 място

100 лв.

80 лв.

180 лв.

140 лв.

160 лв.

3 място

50 лв

40 лв.

 

 

 

3 място

50 лв.

40 лв.

 

 

 

 

Наградният фонд е разпределен съобразно конкуренцията в турнирите до сега. Организаторите си запазват правото да преразпределят наградния фонд в зависимост от промяна на конкуренцията 

     

VІІ. Заявки за участие:

Подават се до определените дати за всеки турнир по образец/форма/ на имейл: badm.zala.evropa@gmail.com или в залата на рецепция.

Образец/форма/ за заявки може да намерите на сайта на зала „Европа“ :

www.badminton-sofia.com

 

След закриващата дата за даден турнир заявки няма да се приемат!

 

VІІІ. Точкова система.

 

 

Първо ниво

Второ ниво

Трето ниво

Четвърто ниво

1 място

5 500

4 000

2 500

1 700

2 място

4 680

3 400

2 130

1 420

3 / 4 място

3 850

2 800

1 750

1 170

5/ 8 място

3 030

2 200

1 370

    920

9 / 16 място

2110

1 520

   920

    600

17 / 32 място

1 294

   920

   550

    350

33/64 място

   510

   360

   210

    130

ІХ. Календар:

 

 1. Първи турнир – 14.01.17г./събота/, начало 10.00ч.
 2.                              /неделя/, начало 10.00ч.

Закриваща дата за заявки – 11.01.17г./сряда/

 1. Втори турнир – 11.03.17г./събота/, начало 09.30ч.

                             12.03.17г./неделя/, начало 09.30ч.

Закриваща дата за заявки – 08.03.17г./сряда/

 1. Трети турнир – 08.04.17г./събота/, начало 09.30ч.

                             09.04.17г./неделя/, начало 09.30ч.

Закриваща дата за заявки – 05.04.17г./сряда/

 1. Четвърти турнир – 06.05.17г./събота/, начало 09.30ч.

                                    07.05.17г./неделя/, начало 09.30ч.

Закриваща дата за заявки – 03.05.17г./сряда/

Награден фонд – 2 000 лв.

 1. Пети турнир – 03.06.17г./събота /, начало 09.30ч.

                           04.06.17г./неделя/, начало 09.30ч.

Закриваща дата за заявки – 31.05.17г./сряда/

 1. Шести турнир – 01.07.17г./събота/, начало 09.30ч.

                              02.07.17г./неделя/, начало 09.30ч.

Закриваща дата за заявки – 28.06.17г./сряда/

Награден фонд – 2 000 лв.

 1. Седми турнир – 26.08.17г./събота /, начало 09.30ч.

                             27.08.17г./неделя/, начало 09.30ч.

Закриваща дата за заявки – 23.08.17г./сряда/

 1. Осми турнир – 16.09.17г./събота/, начало 09.30ч.

                           17.09.17г./неделя/, начало 09.30ч.

Закриваща дата за заявки – 13.09.17г./сряда/

Награден фонд – 2 000 лв.

 1. Девети турнир – 14.10.17г./събота /, начало 09.30ч.

                              15.10.17г./неделя/, начало 09.30ч.

Закриваща дата за заявки – 11.10.17г./сряда/

 1. Десети турнир – 04.11.17г./събота/, начало 09.30ч.

                               05.11.17г./неделя/, начало 09.30ч.

Закриваща дата за заявки – 01.11.17г./сряда/

Награден фонд – 2 000 лв.

 1. Единадесети турнир – 02.12.17г./събота /, начало 09.30ч.

                                        03.12.17г./неделя/, начало 09.30ч.

Закриваща дата за заявки – 29.11.17г./сряда/

 

  Отговорник за ранглиста на зала „Европа“ Маринела Златанова, тел. 0882337443. 

      За контакти тел.: 0899635940 или имейл: badm.zala.evropa@gmail.com

 

Новини / виж всички
31.05.2018
The project is implemented with the support of the Erasmus + Programme of the European union between January - December, 2018. Overview The aim of this project is to gather together the experience of three badminton clubs in neighboring countries (Bulgaria, Greece, Romania) in the fields...
16.11.2017
На 18.11.2017г. В бадминтон зала Европа ще се проведе Открит ученически, столичен турнир по бадминтон. Състезанието започва в 9:30ч. Входът е свободен, всички желаещи...
03.11.2017
Всички турнири за ранглиста по бадминтон на зала „Европа“ се провеждат в бадминтон зала „Европа“ Ранглистата се води за период от една календарна...
03.11.2017
Бадминтон зала Европа обявява открити тренировки по бадминтон за своите посетители за периода октомври – декември 2017 година, както следва при следната...